ความสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย

มันเป็นระบอบที่สามารถทำให้ทุกคนรวมถึงประชาชน สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองได้ในหลายๆรูปแบบ ดังนั้นต้องบอกเลยว่าจำเป็นจะต้องมีการเลือกตัวแทนเพื่อให้ไปทำหน้าที่การปกครอง ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือแม้แต่ระดับที่สูงกว่า และต้องบอกเลยว่ามันมีความสำคัญมากๆเพราะมันจะทำให้เราทุกคนนั้นสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ที่ทุกคนควรจะรู้เอาไว้ 

ทำไมเราจึงควรมีประชาธิปไตย

ด้วยความที่บ้านเมืองของเรานั้นเป็นบ้านเมืองที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยในการควบคุม ดังนั้นต้องบอกเลยว่ามันเป็นระบบที่เราสามารถออกสิทธิ์ออกเสียง มีความคิดเป็นของตัวเองได้ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอน เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบคนที่เราเลือกไป เพื่อทำงานให้กับประเทศได้ว่าเขานั้นทำงานได้ดี หรือมีการทุจริตอะไรหรือเปล่าและเราสามารถตรวจสอบได้ด้วย

ส่วนร่วมในการพัฒนา

ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ ดังนั้นจึงต้องบอกเลยว่าในบางครั้งเราทุกคนก็ควรให้ความสนใจการเมือง และควรศึกษาหาความรู้ไว้บ้างเพื่อที่จะได้ทำให้เราสามารถติดตามข่าวต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์หรือแม้แต่กระทั่งวิทยุ ดังนั้นต้องบอกเลยว่าเราสามารถฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ และเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้เหตุผลในการแยกแยะสิ่งต่างๆ และยึดถือความถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ปัญหาที่พบเจอ

ถึงแม้ว่าบ้านเมืองของเรานั้นจะเป็นแบบประชาธิปไตยก็ตาม แต่มีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ค่อยสนใจการเมืองสักเท่าไหร่นัก ดังนั้นจึงทำให้ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านนี้และระบบการเมืองในบ้านเรานั้น ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอเราจะเห็นได้เลยว่าในสภายังมีการแบ่งแยก ยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอยู่เลยยังมีค่านิยมระบบอุปถัมภ์และระบบการเมือง ก็ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้กับผู้มีความรู้หรือคนที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ