ทำไมเราจึงควรที่จะใช้ประชาธิปไตย

มันก็เป็นเหมือนตัวแทนที่เป็นแกนกลางของสังคมพวกเราทุกคน ต้องอยู่ในกรอบในเขตทุกคนมีประชาธิปไตยเป็นของตัวเอง ดังนั้นถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราจะไม่รู้ว่าประชาธิปไตยที่เรามีอยู่นั้น มันจริงแท้แค่ไหนก็ตามแต่มันก็เป็นระบบที่สามารถทำให้ผู้คนทุกๆคน สามารถออกสิทธิ์ออกเสียงในสิ่งที่ตัวเองคิดได้ ถึงแม้ว่าในทุกวันนี้มันจะเสี่ยงก็ตามและมันก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน โดยเราจะฟังแล้วคุ้นหูก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ให้สิทธิ์ในการคิด

คำว่าประชาธิปไตยนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนอย่างเราทุกๆคนนั้น สามารถมีสิทธิเสรีภาพในการคิดในหลายๆด้านได้เป็นการเปิดกว้างทางความคิด และสามารถที่จะแสดงออกมาได้อย่างอิสระทางความคิด ดังนั้นต้องบอกเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถแสดงจุดยืนของเราได้ และเชื่อได้เลยว่ามันจะเป็นสิทธิ์ที่ทำให้เรานั้นมีการพัฒนาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีหรือแม้แต่ด้านสังคมก็ตาม

ลดความรุนแรง

หลายๆคนก็คงจะงงกันอย่างแน่นอนว่า มันจะเป็นตัวช่วยลดความรุนแรงได้อย่างไรเนื่องจากประชาธิปไตยนั้น มันจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรง ก็คือประชาธิปไตยคือสิ่งที่ทำให้ประชาชนทุกๆคน ไม่ว่าจะใครก็ตามมีดีมีจนอะไรก็ว่ากันไปสามารถออกสิทธิ์ออกเสียงได้เต็มที่  และมีอำนาจในการต่อรองมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นการเยียวยาอย่างดีที่สุด มันเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพราะเชื่อเลยว่าแต่ละคนนั้นก็มีความเห็นที่แตกต่างกัน

ตรวจการทำงาน

การที่เราเป็นประชาชนและสามารถตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐได้ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่สามารถที่จะทำทุจริตได้ ถึงแม้ว่าจะทุจริตได้แต่ก็อาจจะถูกจับได้ ดังนั้นจึงเป็นการลดการทุจริตลงได้เพราะในตัวมนุษย์เรานั้นเชื่อได้ว่ากิเลสตัณหา มันเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีสิทธิตรวจสอบเพื่อที่จะทำให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี และใช้เงินภาษีของประชาชนจ่ายและรู้สึกว่ามันคุ้มค่าโปร่งใส และมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนนั้นสบายใจแตกต่างจากกัน ไม่ยอมให้ตรวจความไม่สุจริตหรือให้พวกเดียวกันตรวจแล้วก็บอกว่าสะอาดเป็นต้น