รัฐประหารในประเทศไทย ย้อนรอยการเกิดการเมืองในประเทศไทย

รัฐประหารในประเทศไทย นั้นเกิดขึ้น 13 ครั้ง การเกิดขึ้นของการรัฐประหารเกิดขึ้นจากการที่เรามาเรียกร้องประชาธิปไตยการเป็นจำนวนมากจึงทำให้มักจะเกิดการเกิดขึ้นเกี่ยวกับการรัฐประหารในประเทศไทย จะมีส่วนของทหารนั้นเข้ามาดูแลประเทศการบริหารประเทศ การที่เราเกิดมาในพื้นที่ในประเทศไทยนั้นบอกได้เลยว่าเป็นการชุมชนครั้งอย่างยิ่งที่มีเยาวชนมากมายมารวมกันประท้วง ซึ่งความเคลื่อนไหวแบบนี้จะทำให้เกิดไผ่ต่อสถาบันการเมืองอย่างว่า จึงทำให้ทหารในหน่วยงานนั้นเข้ามาจัดแจงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เดี๋ยวเรามาย้อนรอยกันดีกว่าว่าในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่

รัฐประหารในประเทศไทย ครั้งแรก 1 เมษายน 2476

เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยด้วยการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นในปี  2476 โดยมีผู้นำในการจัดตั้งรัฐประหารนั้นได้แก่ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ซึ่งในเวลานั้นเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีและได้ออกประกาศว่าจะจัดตั้งทีมงานชุดใหม่ขึ้นรัฐมนตรีชุดใหม่ และงดใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญบางมาตราที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นการรัฐประหารครั้งแรกในประเทศไทยเลย  เป็นการเข้าควบคุมพื้นที่ที่สังคมนั้นเกิดการขัดแย้งกันเพื่อให้ประเทศชาตินั้นสงบสุข และโดยมีบางกลุ่มนั้นในช่วงนั้นภาษาการยื่นเรื่องถึงพระราชบัญญัติ โดยบอกว่าสร้างวีรกรรมทำให้รัฐบาลนั้นวุ่นวาย

ครั้งที่ 2  วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ 2476

ซึ่งเกิดในปีเดียวกันเลยถือว่าเป็นปีที่วุ่นวายที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับการเมือง หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แล้วเพียงไม่กี่วันเอง พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา โดยการใช้อำนาจยึดอำนาจรัฐบาลโดยบังคับให้นายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้นออกจากตำแหน่งโดยทันทีทันใดเลย โดยให้เหตุผลว่ารัฐมนตรีที่บริหารในชุดนั้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และไม่มีความผิดชอบในด้านการเมือง ถือว่าเป็นการสร้างพื้นที่ในการชิงอำนาจในประเทศไทย

ครั้งที่ 3  8 พฤศจิกายน 2490

การเกิดขึ้นการรัฐประหารครั้งนี้ โดยใช้คำว่าคณะทหารของชาติ ได้มีการนำนำทัพโดย พล.ท. ผิน ชุณหะวัณ การเกิดขึ้นของรัฐประหารครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนให้มีการรัฐประหาร โดยการมีคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เกิดขึ้น นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) ในการที่เกิดขึ้นรัฐประหารครั้งนี้อ้างเหตุผลว่า ทีมงานรัฐบาลนั้นไม่มีความสามารถในการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ และมีการไม่ใส่ใจและไม่ให้เกียรติทหาร และสิ่งสำคัญเลยที่การเกิดรัฐประหารครั้งนี้ก็คือไม่สามารถชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นจากการสวรรคตของร 8 ได้