เศรษฐกิจประเทศไทย พ.ศ. 2564

ต้องบอกเลยว่าปัญหา เศรษฐกิจ ปีนี้เป็นผลกระทบมาจากการเกิดไวรัสcovid-19ตั้งแต่พ.ศ.2563 แล้ว จึงทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยตกต่ำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางอุตสาหกรรมในการผลิตส่งออกต่างๆ รวมถึงเศรษฐกิจทางท่องเที่ยวอีกด้วย และยังมีปัญหาหน้าแล้งอีกด้วยที่ไม่สามารถมีน้ำมาใช้ในการเกษตร และยังมีปัญหาทางเลือกรายจ่ายประจำปี ทุกปัญหาเหล่านี้รุมเร้าเข้ามาอย่างมากในปี 2564

เศรษฐกิจ การส่งออกสินค้า

บอกเลยว่าไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวที่ได้รับปัญหานี้เพราะการส่งออกสินค้านั้นระหว่างประเทศ ก็เกิดปัญหาไวรัสโควิช- 19 เช่นกันที่ได้รับผลกระทบนี้ จึงทำให้มีการส่งออกล่าช้าเป็นอย่างมากระหว่างประเทศ และในงานต่างๆที่ผลิตสินค้าส่งออกนั้นยังเกิดปัญหาพนักงานติดไวรัสซึ่งทำให้บริษัทต้องปิดทำการชั่วคราว ต้องแข่งขันในเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจในแต่ละประเทศว่าใครดีกว่ากัน

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวยังมีผลกระทบน้อยกว่าการส่งออกสินค้าเมื่อเทียบกัน ทุกครั้งที่เศรษฐกิจย่ำแย่นั้น การท่องเที่ยวนี้แหละสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าเศรษฐกิจและอื่นๆเป็นอย่างมาก สามารถปกครองการท่องเที่ยวไว้ค่อนข้างดี ก็อยู่ที่การสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ถือว่าการท่องเที่ยวจะมีการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องการเงินให้สามารถประคองอยู่ได้

การเงิน

เศรษฐกิจต้องชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นในการส่งออกจึงทำให้มีบริษัทหลายแห่งนั้นยกเลิกจ้างพนักงาน เพิ่งเห็นรถรัฐบาลนั้นเอาเงินมาผ่อนคลายให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในการลดดอกเบี้ยต่างๆ รัฐบาลนั้นช่วยประคองให้เศรษฐกิจการขยายตัว เพื่อไปสู่เป้าหมายให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ แต่ต้องบอกเลยว่างบประมาณในแต่ละปีนั้นล่าช้าเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดอาการสะสมทางด้านการเงิน